Record details

Title
    Poznámky ke genezi uhlovodíků na lokalitách Krásná a Dolní Lomná v Beskydech
Statement of responsibility
    Pavel Čížek, Pavel Müller
Other titles
    On the genesis of hydrocarbons at the localities Krásná and Dolní Lomná in the Beskydy Mts
Author
    Čížek, Pavel
    Müller, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Pages
    s. 36-37
Year
    1991
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1989.
Subject group
    akumulace uhlovodíků
    flyšové pásmo Západních Karpat
    kolektory
    matečná hornina
    příkrov
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Dolní Lomná
    Frýdek-Místek
    Jablunkov
    Krásná
    Makov
    Mariková
Keyword
    Beskydech
    Dolní
    Genezi
    Krásná
    Lokalitách
    Lomná
    Poznámky
    Uhlovodíků
Abstract (in czech)
   Objevy uhlovodíkových akumulací u Krásné a Dolní Lomné znovu otevřely problém geneze a typů akumulací ropy a plynu v t.zv. úseku Sever beskydské oblasti. Z dosavadních poznatků vyplývá, že uhlovodíky vznikaly v hloubkách 3-8 km vv době tvorby příkrovů, jsou tedy neoidní. Bazální nasunutí příkrovů je těsnící plochou, pod kterou lze hledat ložiska uhlovodíků, v hloubkách do 8 km. Kolektory jsou především v sedimentech karpatu a karbonátovém vývoji devonu a spodního karbonu. Matečné horniny uhlovodíků jsou v autochtonní pozici v oblasti deprese karpatského tíhového minima, tedy pod příkrovy; jejich stáří je pravděpodobně křídové a mladší, mocnost maximálně 10 km. Vyhledávání nestrukturních typů ložisek je neopodstatněné vzhledem ke komplikované nedostatečně známé tektonice. vyhledávání strukturních ložisek je třeba směřovat např. na elevace Mariková-Makov
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012