Record details

Title
    Poznámky ke geologickému vývoji severozápadní části Hornomoravského úvalu : 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-23 Protivanov, 24-24 Prostějov
Statement of responsibility
    Jan Zapletal
Other titles
    Remarks on the geological development of the north-western of the Upper Moravia Graben
Author
    Zapletal, Jan, 1939-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 12
Pages
    s. 69-71
Year
    2005
Notes
    1 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2004
Classfication no.
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    baden
    deprese
    hrásť
    karpatská neogenní předhlubeň
    kvartér
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    morfostruktura
    neogén
    paleogeografie
    pokles
    příkopová propadlina
    sedimentace mořská
    sedimentace sladkovodní
    silesikum
    tektonika zlomová
    vrásnění alpinské
Geographical name
    Bohuňovice (Olomouc, Olomouc)
    Čelechovice na Hané (Prostějov, Prostějov)
    ČR-Morava
    Grygov (Olomouc, Olomouc)
    Horka nad Moravou (Olomouc, Olomouc)
    Hornomoravský úval (Česko)
    Litovel (Olomouc, Litovel)
    Olomouc
    Senice na Hané (Olomouc, Litovel)
    Slatinky (Prostějov, Prostějov)
    Služín (Prostějov, Prostějov)
    Uničov (Olomouc, Uničov)
Keyword
    24-21
    24-22
    24-23
    24-24
    části
    Geologickému
    Hornomoravského
    Jevíčko
    Olomouc
    Poznámky
    Prostějov
    Protivanov
    Severozápadní
    úvalu
    Vývoji
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012