Record details

Title
    Poznámky ke svrchnímu karpatu-spodní badenu v alpsko-karpatské předhlubni
Statement of responsibility
    Ivan Cicha
Other titles
    Remarks to the Upper Karpatian-Lower Badenian of the Alpine-Carpathian Foredeep
Author
    Cicha, Ivan, 1932-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 10
Year
    2003
Notes
    11 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2002
Subject group
    baden
    benthos
    biostratigrafie
    Foraminifera
    karpat
    karpatská neogenní předhlubeň
    komunita
    miocén-spodní
    miocén-střední
    Paratethys
    předhlubeň
    stratigrafická hranice
    stratotyp
    terciér
Geographical name
    ČR-Morava
    Hnanice (Znojmo)
    Rakousko
Keyword
    Alpsko-karpatské
    Badenu
    Karpatu-spodní
    Poznámky
    Předhlubni
    Svrchnímu
Abstract (in english)
   The foraminiferal horizons were recognised in the Middle (and 'Lower' Miocene Upper Karpatian-Lower Badenian deposits of the Alpine-Carpathian Foredeep Horizon with Uvigerina graciliformis etc. benthos (Karpatian age) Globorotalia div. sp., Horizon with Globigerinoides bisphericus (Karpatian) Horizon with Praeorbulina s. l., Orbulina suturalis - typical Lower Badenian Horizon with Planularias.L, Lingulina costata, Lenticulina echinata, Orbulina suturalis (?Upper Langhian-Lower Serravallian)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    1. 6. 2007
Import date
    8. 8. 2012