Record details

Title
    Poznámky ke vzniku některých prvků mikroreliéfu pískovcových skal
Author
    Mikuláš, Radek
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Ochrana přírody
Vol./nr.
    Roč. 56, č. 1
Pages
    s. 19-21
Year
    2001
Notes
    Překlad názvu: Notes to the origin of some microrelief features od sandstone outcrops
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    microrelief
    oblique ledges
    sandstones
Keyword
    Mikroreliéfu
    Některých
    Pískovcových
    Poznámky
    Prvků
    Skal
    Vzniku
Abstract (in czech)
   Cílem příspěvku je upozornit na dosud přehlížený prvek - šikmé skalní římsy, dále popis a interpretace některých pozoruhodných stěn se svébytnými voštinami a od nich odvozenými útvary a s tím spojená úvaha o významu orientovaného tlaku pro "stavební plán" skalních útvarů.
Abstract (in english)
   Oblique ledges on sandstrone rocks, which may mark past level of soil cover, are broadly overlooked feature of microrelief. Orientated pressure in certain sandstone mesoforms (e.g., vaults and abri) is important for the distribution and orientation of honeycombs.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012