Record details

Title
    Poznatky komplexního geofyzikálního měření v prostoru historické šachty Geister u Jáchymova
Other titles
    Research of geophysical measurement in the area of historical shaft Geister in Joachimsthal ore district
Author
    Dohnal, Jiří
    Goliáš, Viktor
    Jáně, Zdeněk
    Pittauerová, Daniela
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Uhlí, rudy, geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 51, č. 10
Pages
    5
Year
    2003
Thesaurus term
    geoelectrical methods
    geophysical mapping
    Pittauerová Daniela, danapit@atlas.cz historical mining
    radiometry
Keyword
    Geister
    Geofyzikálního
    Historické
    Jáchymova
    Komplexního
    Měření
    Poznatky
    Prostoru
    šachty
Abstract (in czech)
   Komplexní geofyzikální výzkum v prostoru historicky exploatovaného stříbrného dolu na žíle Geister v jáchymovském rudním poli, shrnutí výsledků
Abstract (in english)
   Complex geophysical survey in the area of historically exploited silver mine at Geister vein in Joachimsthal ore field, summary of results
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012