Record details

Title
    Poznatky o provozně-technoiogickém využití TGVL (technologicko-geologická vrtná laboratoř) na vrtu Potštát-1
Statement of responsibility
    Miroslav Zubek
Author
    Zubek, Miroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník prací UNIGEO Ostrava
Vol./nr.
    Roč. 34
Pages
    s. 53-73
Year
    1988
Notes
    3 obr.
    Zkr. název ser.: Sbor. Prací (Unigeo Ostrava).
Classfication no.
    553.9
Subject category
    ložiska a výskyty černého uhlí
    oblast moravskoslezského svrchního karbonu
    technické prostředky (vrty ap.)
Keyword
    Laboratoř
    Potštát-1
    Poznatky
    Provozně-technoiogickém
    Technologicko-geologická
    TGVL
    Vrtná
    Vrtu
    Využití
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012