Record details

Title
    Poznatky o změnách uhelné hmoty a jejího prostorového rozložení ve hnědouhelné sloji v důsledku hlubinné těžby
Statement of responsibility
    Jiří Nováček, Oldřiška Bláhová, Pavel Rucký
Other titles
    Experience of the changes in coal mass and of its spatial distribution
Author
    Bláhová, Oldřiška
    Nováček, Jiří
    Rucký, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 7, č. 6
Pages
    s. 19-22
Year
    2000
Notes
    5 obr., 1 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    sokolovská pánev
    těžba podzemní
    těžba povrchová
    uhelná sloj
    uhlí hnědé
    vlastnosti technologické
Geographical name
    ČR-Čechy
    Sokolov
Keyword
    Důsledku
    Hlubinné
    Hmoty
    Hnědouhelné
    Poznatky
    Prostorového
    Rozložení
    Sloji
    Těžby
    Uhelné
    Změnách
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012