Record details

Title
    Poznatky výzkumu organických sedimentů při geologickém mapování v CHKO Žďárské vrchy (Results of the organic sediments research in the Protected Lansdscape Area Žďárské vrchy)
Author
    Břízová, Eva
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Geomorfologický sborník 5. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2006
Pages
    1
Keyword
    Area
    CHKO
    Geologickém
    Lansdscape
    Mapování
    Organic
    Organických
    Poznatky
    Protected
    Research
    Results
    Sediments
    Sedimentů
    Vrchy
    Výzkumu
    Žďárské
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014