Record details

Title
    Poznatky z lesnické rekultivace antropozemí výsypek Dolů Bílina vytvořených ze slínitých hornin
Statement of responsibility
    Vratislav Ondráček, Petr Čermák
Other titles
    Erkentnisse aus der forstlichen Rekultivierung von Anthropoböden der Kippen von Doly Bílina, die aus mergeligen Gebirgsgesteinen gebildet sind
    Findings from the forest reclamation of Anthroposols of spoil banks of Bílina Mines formed of marly rocks
Author
    Čermák, Petr, 1946-
    Ondráček, Vratislav
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj Hnědé uhlí
Vol./nr.
    Č. 3
Pages
    s. 13-18
Year
    2009
Notes
    5 fot., 3 tab.
    Anglické, německé resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zprav. Hnědé Uhlí
Classfication no.
    504
    622.33
    631.4
Conspectus category
    622
    631
Subject group
    antropogenní půda
    lesní hospodářství
    odval
    pedologie
    rekultivace
    slín
    těžba povrchová
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Radovesická výsypka (Teplice, Bílina)
    Severočeská hnědouhelná pánev (Česko)
Keyword
    Antropozemí
    Bílina
    Dolů
    Hornin
    Lesnické
    Poznatky
    Rekultivace
    Slínitých
    Výsypek
    Vytvořených
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    23. 2. 2010
Import date
    8. 8. 2012