Record details

Title
    Poznatky z razenia tunelovacím strojom RS 37-40 a komínovacou súpravou v závodě ŽB Rudňany
Statement of responsibility
    Ondrej Fábry
Other titles
    Experience from boring with the tunnelling machine RS 37-40 and piping aggregate at ŽB Rudňany
Author
    Fábry, Ondrej
Language
    česky
Source title - serial
    Rudy
Vol./nr.
    Roč. 38, č. 9-10
Pages
    s. 269-275
Year
    1990
Notes
    1 obr., 6 tab.
Subject group
    průmysl těžební
    těžba podzemní
    vlastnosti mechanické
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Rudňany
Keyword
    37-40
    Komínovacou
    Poznatky
    Razenia
    RS
    Rudňany
    Strojom
    Súpravou
    Tunelovacím
    Závodě
    ŽB
Abstract (in czech)
   V práci je popsáno využití beztrhavinové ražby komínů a horizontálních děl, poprvé v Československu v rudném hornictví uplatněné v závodě ŽB Rudňany v letech 1979 a 1983. Získané poznatky lze využít při ražbě báňských a podzemních inženýrských děl. Tento systém ražby zvyšuje ekonomickou a technickou efektivnost a bezpečnost hornické práce
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012