Record details

Title
    Poznatky z revizí zajištění starých důlních děl
Other titles
    The experiences from revisions of old mining works
Author
    Poňavič, Michal
    Rambousek, Petr
    Šír, Pavel
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007
Vol./nr.
    Č. srpen
Pages
    3
Year
    2008
Thesaurus term
    mining impacts, old mining works, Mining Act, monitoring, database processing, security of area
Keyword
    Děl
    Důlních
    Poznatky
    Revizí
    Starých
    Zajištění
Abstract (in czech)
   Řešení projektu "Revize zajištění starých důlních děl" bylo zahájeno v roce 2005, kdy byl vypracován a schválen "Metodický postup terénní revize zajištěných starých důlních děl" a byly zahájeny vlastní terénní revize, podrobnosti jsou uvedeny ve Zprávách o geol. výzkumech za rok 2006 (Poňavič et al. 2007). Terénní práce pokračovaly i v letech 2006 a 2007.
Abstract (in english)
   The experiences from revisions of old mining works
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014