Record details

Title
    Pozor na trojúhelníkové diagramy
Statement of responsibility
    Pavel Machek
Author
    Machek, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 32, č. 6
Pages
    s. 172-174
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    diagramy
    geologie matematická
    grafické techniky
    interpretace dat
    matematická geologie
    statistické charakteristiky
    zpracování dat
Keyword
    Diagramy
    Pozor
    Trojúhelníkové
Abstract (in czech)
   Autor podává přehled vlastností trojúhelníkových diagramů a upozorňuje na nebezpečí chybné interpretace při nevhodném použití. Vlivem uzavření dat na konstantní součet 100 vznikají chybné indukované korekce. Změny charakteristik jsou názorně ilustrovány porovnáním trojúhelníku a diagramu hlavních komponent.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012