Record details

Title
    Právní otázky využívání nerostných surovinových zdrojů
Statement of responsibility
    Josef Luks
Author
    Luks, Josef
Language
    česky
Source title - monograph
    Lidská společnost a nerostné surovinové zdroje : sborník přednášek ze semináře konaného 7.3.1997
Pages
    s. 33-35
Classfication no.
    622
Conspectus category
    342.52
    622
Subject group
    báňské zákonodárství
    legislativa
    ložiska nerostných surovin
    střety zájmů
Geographical name
    ČR
Keyword
    Nerostných
    Otázky
    Právní
    Surovinových
    Využívání
    Zdrojů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 7. 2006
Import date
    8. 8. 2012