Record details

Title
    Príkrov Markušky - zväzujúci element veporika a gemerika?
Statement of responsibility
    Dušan Plašienka
Author
    Plašienka, Dušan, 1953-
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 16, č. 2
Pages
    s. 187-193
Year
    1984
Notes
    3 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    551.7
Conspectus category
    55
Keyword
    Element
    Gemerika
    Markušky
    Príkrov
    Veporika
    Zväzujúci
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    9. 11. 2012
Import date
    20. 3. 2014