Record details

Title
    Príspevok k úprave polymetalických rúd z lokality Zlaté Hory "A"
Statement of responsibility
    Peter Fečko, Helena Raclavská
Other titles
    A contribution to the benefication of polymetallic ores from the locality Zlaté Hory "A"
Author
    Fečko, Peter
    Raclavská, Helena, 1959-
Language
    slovensky
Source title - serial
    Rudy
Vol./nr.
    Roč. 38, č. 4
Pages
    s. 76-81
Year
    1991
Notes
    12 tab., 2 diag.
Subject group
    flotace
    klasické metody úpravy
    rudy barevných kovů
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Zlaté Hory
Keyword
    Hory
    Lokality
    Polymetalických
    Príspevok
    Rúd
    úprave
    Zlaté
Abstract (in czech)
   Byla posuzována flotovatelnost dvou typů polymetalických rud z ložiska Zlaté Hory, technologického typu A, který je obtížně upravitelný. Testování ukázalo, že aplikací vhodných sběračů lze získat maximální výtěžnost sumy CuPbZn okolo 250, a to i u vzorku s oxidickými fázemi. Aplikace segregačního pražení a flotace se neosvědčila
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012