Record details

Title
    Príspevok k úprave trosiek z plamenných pecí z n.p. Kovohuty Krompachy
Statement of responsibility
    Peter Fečko, Helena Raclavská, Konstantin Raclavský
Other titles
    Contribution to treating the reverberatory furnace slags at the Metallurgical Works Krompachy
Author
    Fečko, Peter
    Raclavská, Helena, 1959-
    Raclavský, Konstantin
Language
    slovensky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 35, č. 1
Pages
    s. 135-148
Year
    1989
Notes
    3 tab., 7 bibl.
    res. rus., angl., něm.
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň. (Ostrava), Ř.horn.-geol.
Subject group
    netradiční suroviny
    odpady
    recirkulace surovin
    suroviny netradiční
    úprava surovin
Keyword
    Kovohuty
    Krompachy
    N.p
    Pecí
    Plamenných
    Príspevok
    Trosiek
    úprave
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012