Record details

Title
    Príspevok k poznaniu terciérnych sedimentov a minerálnych vôd Lučenskej kotliny
Statement of responsibility
    Dionýz Vass, Katarína Holcová, Ivan Beracko a Boris Beláček
Other titles
    Contribution to knowledge of the Cainozoic deposits and mineral water of the Lučenská kotlina Depression
Author
    Beláček, Boris
    Beracko, Ivan
    Holcová, Katarína
    Vass, Dionýz
Language
    slovensky
Source title - serial
    Geologické práce. Správy
Vol./nr.
    Č. 109
Pages
    s. 23-32
Year
    2004
Notes
    1 obr., 1 diagr., 1 tab. v textu, 2 obr. v příl.
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 31-32
    il. + 1 příloha
    Zkr. název ser.: Geol. Práce, Spr.
Classfication no.
    55(1)
    556
Conspectus category
    55
    556
Subject group
    cyklus sedimentační
    Foraminifera
    miocén
    nannofosílie
    oligocén
    profil vrtný
    regrese
    relikt
    sedimentologie
    stratigrafická hranice
    stratigrafie sekvenční
    terciér
    voda artéská
    voda minerální
    voda mořská
    Západní Karpaty
Geographical name
    Slovensko
Keyword
    Kotliny
    Lučenskej
    Minerálnych
    Poznaniu
    Príspevok
    Sedimentov
    Terciérnych
    Vôd
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012