Record details

Title
    Príspevok k poznaniu terciérnych sedimentov a minerálnych vôd Lučenskej kotliny
Statement of responsibility
    Dionýz Vass, Katarína Holcová, Ivan Beracko a Boris Beláček
Other titles
    Contribution to knowledge of the Cainozoic deposits and the mineral water of the Lučenská kotlina Depression
Author
    Beláček, Boris
    Beracko, Ivan
    Holcová, Katarína
    Vass, Dionýz, 1934-
Language
    slovensky
Source title - serial
    Geologické práce, Správy
Vol./nr.
    Roč. 109
Pages
    s. 23-32, 1 l. obr. příl.
Year
    2004
Notes
    3 obr., 2 tab. v textu, 2 obr. v příl.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Práce, Spr.
Classfication no.
    55(1)
    551.7
    556
Conspectus category
    55
    556
    56
Subject group
    biofacie
    biostratigrafie
    cyklus sedimentační
    Foraminifera
    geologie regionální
    hydrochemie
    hydrogeologie regionální
    litofacie
    miocén
    nannofosílie
    oligocén
    sedimentace fluviální
    sedimenty klastické
    stratigrafická hranice
    voda minerální
    Západní Karpaty
    změna mořské hladiny
Geographical name
    Slovensko
Keyword
    Kotliny
    Lučenskej
    Minerálnych
    Poznaniu
    Príspevok
    Sedimentov
    Terciérnych
    Vôd
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012