Record details

Title
    Príspevok k poznaniu vývoja kladzianskeho súvrstvia (mladší karpat) vo východoslovenskej panve
Statement of responsibility
    Dionýz Vass, Katarína Holcová, Stanislav Karoli a Danica Suballyová
Other titles
    A contribution to understand the development of the Kladzany Formation (late Karpatian) in the Eastern Slovakian Basin
Author
    Holcová, Katarína
    Karoli, Stanislav
    Suballyová, Danica
    Vass, Dionýz, 1934-
Language
    slovensky
Source title - serial
    Geologické práce, Správy
Vol./nr.
    Roč. 102
Pages
    s. 71-78, 1 l. obr. příl.
Year
    1996
Notes
    3 obr., 4 tab. v textu, 1 obr., 1 tab. v příl.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Práce, Spr.
Classfication no.
    55(1)
    551.7
    56
Conspectus category
    55
    56
Subject group
    cyklus sedimentační
    Foraminifera
    litologie
    miocén-spodní
    palynologie
    pánev sedimentační
    prostředí lagunární
    prostředí mělkovodní
    vrt
    Západní Karpaty
    změna mořské hladiny
Geographical name
    Slovensko
Keyword
    Karpat
    Kladzianskeho
    Mladší
    Panve
    Poznaniu
    Príspevok
    Súvrstvia
    Východoslovenskej
    Vývoja
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012