Record details

Title
    Príspevok komplexnej geologicko-geofyzikálnej analýzy k riešeniu geologickej stavby a roponádejnosti východného Slovenska
Statement of responsibility
    Augustín Šutora, Bartolomej Leško, Jozef Čverčko
Author
    Čverčko, Jozef
    Leško, Bartolomej, 1918-2000
    Šutora, Augustín
Language
    slovensky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 32, č. 7
Pages
    s. 200-204
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    gradient tíhový
    magnetická karotáž
    mesozoikum
    migrace uhlovodíků
    miocén
    past
    ropo-plynonosné struktury
    seizmokarotáž
    struktury ropo-plynonosné
    východoslovenská pánev
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Lesná
    Vranov
    Zamutov
Keyword
    Analýzy
    Geologickej
    Geologicko-geofyzikálnej
    Komplexnej
    Príspevok
    Riešeniu
    Roponádejnosti
    Slovenska
    Stavby
    Východného
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012