Record details

Title
    Průběžné výsledky geomechanických měření v Dole Jeroným v Čisté
Author
    Kaláb, Zdeněk
    Knejzlík, Jaromír
    Kořínek, R.
    Kukutsch, Radovan
    Lednická, Markéta
    Žůrek, P.
Conference
    Geotechnika 2008 (10.09.2008-12.09.2008 : Vysoké Tatry, Podbanské, Slovensko)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Geotechnika 2008,Konštrukcie, technológie a monitoring
Pages
    S. 377-382
Notes
    Projekt: GA105/06/0068, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Running results from geomechanical measurements in the medieval mine Jeroným, Čistá, Czech Republic
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    geomechanical monitoring
    medieval mine Jeroným
Keyword
    Čisté
    Dole
    Geomechanických
    Jeroným
    Měření
    Průběžné
    Výsledky
Abstract (in czech)
   Kvartální geomechanická měření byla ve středověkém Dole Jeroným zahájena v roce 2001. V roce 2006 byla zahájena kontinuální registrace vybraných parametrů, aby bylo možno posuzovat dynamiku změn. Seizmická aparatura s vestavěným PC slouží jako řídící jednotka i geomechanické části systému. Článek popisuje průběžné výsledky měření.
Abstract (in english)
   Quarterly geomechanical measurements in the medieval mine Jeroným in Čistá began in 2001. To have possibility to evaluate dynamics of selected processes, continual measurements were started in 2006. Seismic apparatus with embedded PC is control unit also for geomechanical part of system. Running results are briefly described in this paper.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012