Record details

Title
    Průběh přehloubené erozivní brázdy Vltavy v prostoru Královské obory Stromovka : 12-24 Praha
Statement of responsibility
    Jan Novotný
Other titles
    The course of overdeepened channel of Vltava River within the area of Royal Park Stromovka
Author
    Novotný, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Pages
    s. 65-67
Year
    2005
Notes
    2 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2004
Classfication no.
    550.8
    551.4
Conspectus category
    55
    624
Subject group
    eroze vodní
    erozní tvar
    geologie inženýrská
    geologie regionální
    kvartér
    kvartér pražské plošiny
    mapa geologická
    mapa inženýrskogeologická
    materiál překonsolidovaný
    mechanika hornin
    terasa říční
    vrt
Geographical name
    ČR-Čechy
    Praha-Stromovka
Keyword
    12-24
    Brázdy
    Erozivní
    Královské
    Obory
    Praha
    Prostoru
    Průběh
    Přehloubené
    Stromovka
    Vltavy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012