Record details

Title
    Průmyslové odpady a možnosti jejich využití jako druhotné suroviny pro sanaci po báňské činnosti
Statement of responsibility
    Vladimír Slivka
Other titles
    Industrial wastes and possibilities of their utilisation as secondary raw material in post-mining reclamation
Author
    Slivka, Vladimír, 1953-
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická, Monografie
Vol./nr.
    Roč. 48, č. 6
Pages
    s. 104
Year
    2002
Notes
    10 obr., 27 tab., 5 s. bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř.horn.-geol., Monogr.
Subject group
    důl
    geotechnika
    hodnocení rizika
    legislativa
    likvidace dolu
    odpad průmyslový
    recyklace
    rekultivace
    suroviny druhotné
    suroviny stavebního průmyslu
    technologie
    znečištění
Geographical name
    Česká republika
Keyword
    Báňské
    činnosti
    Druhotné
    Jako
    Možnosti
    Odpady
    Po
    Průmyslové
    Sanaci
    Suroviny
    Využití
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012