Record details

Title
    Průmyslové využití nefelinického syenitu
Statement of responsibility
    Jiří Chrt, Lubomír Slezák, Jan Váňa
Other titles
    Industrial use of the nephelinic syenite
Author
    Chrt, Jiří
    Slezák, Lubomír
    Váňa, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 33, č. 2
Pages
    s. 38-42
Year
    1991
Notes
    3 obr., 4 tab.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    čistecko-jesenický masiv
    ložiska nerud
    sklářské suroviny
    suroviny keramické
    syenit
    syenit nefelinický
    úprava surovin
    západočeský pluton
    zpracování surovin
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Hůrky
Keyword
    Nefelinického
    Průmyslové
    Syenitu
    Využití
Abstract (in czech)
   Nefelinický syenit byl jako surovina uveden na světový trh ve třicátých letech Kanadou, světová těžba se soustřeďuje hlavně v Kanadě, Norsku, SNS a v menším množství v Brazílii.Průmyslově jsou využitelné suroviny s obsahem min. 20 nefelínu. Převážná část suroviny se používá ve sklářském a keramickém průmyslu po předcházející úpravě vysokointenzívní magnetickou separací, kterou se odstraňují příměsy barvicích kysličníků. V článku je ložiskově a technologicky zhodnocena lokalita Hůrky v čistecko-jesenickém masívu. Surovina je použitelná po úpravě elektromagnetickou separací jako tavicí složka v keramickém a sklářském průmyslu (obsah Fe2O3 se podařilo snížit ze 4 na 0,3). Jeví se i možnost použití do plastů, nátěrových hmot a při výrobě izolačních vláken. Průzkum ložiska není ukončen, předpokládá se výskyt dalších zón, příp. mocnějších těles
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012