Record details

Title
    Průvaly kuřavek do historických důlních chodeb v oblasti povrchového dolu Bílina během provádění vrtných prací z povrchu
Statement of responsibility
    Karel Mach
Other titles
    Breakouts of quicksand into historic galleries occurring in the area of the open-pite mine Bílina as a result of surface drilling operations
    Schwimmsanddurchbrüche in historische Strecken im Gebiet des Tagebaus Bílina während der Durchführung von Bohrarbeiten vom Obertage
Author
    Mach, Karel, 1964-
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj Hnědé uhlí
Vol./nr.
    Č. 1
Pages
    s. 20-27
Year
    2010
Notes
    5 obr., 11 fot., 1 tab.
    Anglické, německé resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zprav. Hnědé Uhlí
Classfication no.
    552
    553.9
    556
    622.33
Conspectus category
    553
    556
    622
Subject group
    kontrola hydrogeologická
    kontrola litologická
    modelování
    písečné těleso
    písek tekutý
    rizika geologická
    severočeská pánev
    těžba povrchová
    uhelná sloj
    uhlí hnědé
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Severočeská hnědouhelná pánev (Česko)
Keyword
    Bílina
    Chodeb
    Do
    Dolu
    Důlních
    Historických
    Kuřavek
    Oblasti
    Povrchového
    Povrchu
    Prací
    Provádění
    Průvaly
    Vrtných
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    2. 8. 2010
Import date
    8. 8. 2012