Record details

Title
    Průvanová jeskyně - málo známý nekrasový útvar podhůří Orlických hor
Statement of responsibility
    Richard Pokorný
Author
    Pokorný, Richard
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 10, č. 2
Pages
    s. 125-128
Year
    2002
Notes
    2 obr., 1 fot., 5 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Minerál : Svět nerostů a drahých kamenů
Subject group
    česká křídová pánev
    jeskyně
    křída-svrchní
    kvartér Českého masivu
    ochrana přírody
    orlicko-žďárský faciální vývoj
    pseudokras
    slín
    turon
    zvětrávání selektivní
Geographical name
    ČR-Čechy
    Orlická tabule
Keyword
    Hor
    Jeskyně
    Málo
    Nekrasový
    Orlických
    Podhůří
    Průvanová
    útvar
    Známý
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 6. 2007
Import date
    8. 8. 2012