Record details

Title
    Průzkum Au-W zrudnění v oblasti Rožmitálsko-jih
Statement of responsibility
    Blanka Studničná, Ivan Studničný
Author
    Studničná, Blanka
    Studničný, Ivan
Language
    česky
Source title - monograph
    Prognózy scheelitu (Au)
Pages
    s. 25-28
Notes
    2 obr.
Subject group
    ložisko vulkanicko-sedimentární
    metalometrie
    prospekce aluviální
    rudy Au
    rudy W
    stadium mineralizace
    středočeská ostrovní zóna
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Rožmitál pod Třemšínem
Keyword
    Au-W
    Oblasti
    Průzkum
    Rožmitálsko-jih
    Zrudnění
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012