Record details

Title
    Průzkum na zlato a těžké minerály v říčních náplavech Otavy u Horažďovic
Statement of responsibility
    Dalibor Velebil
Author
    Velebil, Dalibor
Language
    česky
Source title - monograph
    Nerostné bohatství Horažďovicka
Pages
    s. 40-44
Notes
    5 obr., 2 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    553.3/.4
    622.1
    622.3
Conspectus category
    553
Subject group
    historie
    kvartér Českého masivu
    ložisko štěrkopísku
    monazit
    průzkum ložiska
    rozsyp aluviální
    rudy Au
    rýžování
    těžké minerály
    thorium
    vrtání
    zlato
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Horažďovice (Klatovy, Horažďovice)
    Kozlov (Strakonice, Strakonice)
Keyword
    Horažďovic
    Minerály
    Náplavech
    Otavy
    Průzkum
    říčních
    Těžké
    Zlato
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012