Record details

Title
    Průzkum pro vodní nádrž Pulkov - příspěvek k poznání gföhlské ruly
Statement of responsibility
    Jaroslav Ambrož
Author
    Ambrož, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 31, č. 7
Pages
    s. 210-212
Year
    1989
Notes
    1 obr.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Classfication no.
    550.8
Subject category
    horniny vzniklé regionální metamorfózou jílovitých a chemicky příbuzných hornin
    inženýrská geologie aplikovaná
    migmatity, perlové ruly
    moldanubikum
Geographical name
    ČSSR-Morava
Keyword
    Gföhlské
    Nádrž
    Poznání
    Průzkum
    Příspěvek
    Pulkov
    Ruly
    Vodní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012