Record details

Title
    Průzkum v oblasti čsl. expedice Escambray na Kubě
Statement of responsibility
    Jiří Chrt
Author
    Chrt, Jiří
Language
    česky
Source title - monograph
    Geologická a těžební činnost čs. organizací v zahraničí
Pages
    s. 74-82
Classfication no.
    55(1)
    553.3/.4
    622.3
Conspectus category
    55
    553
    622
Subject group
    geologická služba
    geologie ložisková
    geologie regionální
    kontrola strukturní
    kontrola zrudnění
    ložisko stratiformní
    mezinárodní spolupráce
    rudy Cu
    rudy Zn
Geographical name
    Československo
    Kuba
Keyword
    čsl
    Escambray
    Expedice
    Kubě
    Oblasti
    Průzkum
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    13. 5. 2010
Import date
    8. 8. 2012