Record details

Title
    Pražská pánev (starší paleozoikum Barrandienu) zařazena do seznamu konvence UNESCO o světovém dědictví (12-24 Praha, 12-41 Beroun, 12-32 Plzeň)
Statement of responsibility
    Jiří Kříž
Other titles
    Prague Basin (Lower Paleozoic, Barrandian) included into the database of the UNESCO world heritage convention
Author
    Kříž, Jiří, 1943-
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993
Pages
    s. 59-60
Year
    1994
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1993.
Subject group
    Barrandien
    devon
    legislativa
    ochrana přírody
    ordovik
    paleontologie
    silur
    stratotyp
    UNESCO
Subject category
    chráněná geologická lokalita
    pražská pánev
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    12-24
    12-32
    12-41
    Barrandienu
    Beroun
    Dědictví
    Do
    Konvence
    Paleozoikum
    Pánev
    Plzeň
    Praha
    Pražská
    Seznamu
    Starší
    Světovém
    UNESCO
    Zařazena
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012