Record details

Title
    Pracovní cesta do SRN organizovaná Hornickou společností Podkrušnohorské oblasti ve dnech 10.-13. září 2003
Statement of responsibility
    Jan Žďárský, Ivan Bílý
Author
    Bílý, Ivan
    Žďárský, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj Hnědé uhlí
Vol./nr.
    Č. 4
Pages
    s. 41-46
Year
    2003
Notes
    4 obr., 5 fot.
    il.
    Zkr. název ser.: Zprav. Hnědé Uhlí
Classfication no.
    001.89
    001.9
    553.9
    622.33
Conspectus category
    553
    622
Subject group
    důl
    exkurze
    mezinárodní spolupráce
    rekultivace
    systém GPS
    technologie
    těžba povrchová
    uhelný revír
    uhlí hnědé
Geographical name
    Hambach (SRN-Nordrhein-Westfalen)
    SRN-Nordrhein-Westfalen
Keyword
    10.-13
    2003
    Cesta
    Dnech
    Do
    Hornickou
    Oblasti
    Organizovaná
    Podkrušnohorské
    Pracovní
    Společností
    SRN
    Září
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012