Record details

Title
    Pracovní jubileum Ing. E. Hanslíka, CSc.
Language
    česky
Source title - serial
    VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace
Vol./nr.
    Roč. 56, č. 2
Pages
    s. 20
Year
    2014
Notes
    1 fot.
    il.
    Příloha časopisu Vodní hospodářství, roč. 64, č. 4 (2014)
    Zkr. název ser.: VTEI - Vodohospod. techn.-ekon. Inform.
Classfication no.
    556
Conspectus category
    556
Subject group
    bibliografie
    biografie
    kvalita vody
    radioaktivita
    voda podzemní
    voda povrchová
Geographical name
    Česko
Keyword
    CSc
    Hanslíka
    Ing
    Jubileum
    Pracovní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    22. 5. 2014
Import date
    12. 9. 2014