Record details

Title
    Practical experience with the use of microbiological extraction of metals from raw materials
Other titles
    Praktické zkušenosti s technologií mikrobiologického loužení při získávání kovů z nerostných surovin