Record details

Title
    Praktické ověřování modelového řeąení hydrodynamických a migračních parametrů granitových bloků
Other titles
    Verification of the both hydrogeological and hydrochemical code results by an on-site test in granitic rock
Author
    Hanus, Radek
    Křížová, Jana
    Michálková, Jana
    Milický, Martin
    Navrátil, Tomáš
    Navrátilová, Vlasta
    Polák, Michal
    Rousová, Petra
    Sosna, Karel
    Vaněček, Michal
    Záruba, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Acta Montanistica Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 12, č. 1
Pages
    5
Year
    2007
Thesaurus term
    granit
    groundwater flow
    hard rock aquifers
    hydraulic parameters
    hydrogeology
Keyword
    Bloků
    Granitových
    Hydrodynamických
    Migračních
    Modelového
    Ověřování
    Parametrů
    Praktické
    řeąení
Abstract (in czech)
   Verifikace parametrů numerických modelů proudění podzemní vody a transportu látek v prostředí podzemní vody
Abstract (in english)
   Verification of parameters used in numerical models of groundwater flow and contaminant transport in groundwater
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012