Record details

Title
    Pramen minerální vody u Chotyně
Other titles
    Mineral spring near Chotyně
Author
    Burda, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    2
Year
    1999
Thesaurus term
    mineral water, siliceous, ferric
Keyword
    Chotyně
    Minerální
    Pramen
    Vody
Abstract (in czech)
   Pramen minerální vody u Chotyně
Abstract (in english)
   Mineral spring near Chotyně
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014