Record details

Title
    Pravěké hornictví na území České republiky
Other titles
    Prehistoric mining on the territory of the Czech Republic
Author
    Přichystal, Antonín
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Ve službách archeologie II
Pages
    5
Notes
    Akce: 2001 ; 15.-16.2.2001
Thesaurus term
    Czech Republic
    Prehistoric mining
    raw materials of chipped and polished artefacts
Keyword
    České
    Hornictví
    Pravěké
    Republiky
    území
Abstract (in czech)
   Přehled pravěkého dolování kamenných surovin na území České republiky
Abstract (in english)
   A survey of prehistoric mining on the territory of the Czech Republic
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012