Record details

Title
    Pravděpodobný zdroj šlichových anomálií kassiteritu a wolframitu v okolí Rožmberka nad Vltavou (32-41 Vyšší Brod, 32-42 Rožmberk)
Statement of responsibility
    Karel Breiter
Other titles
    Probable source of cassiterite and wolframite in heavy-mineral concentrates in surroundings of Rožmberk nad Vltavou
Author
    Breiter, Karel, 1956-
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993
Pages
    s. 11-12
Year
    1994
Notes
    1 obr., 5 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1993.
Subject group
    anomálie
    granitoidy
    kasiterit
    moldanubický pluton
    pegmatit
    prospekce aluviální
    šlichová prospekce
    šumavské moldanubikum
    wolframit
Geographical name
    ČR-Čechy
    Jenín
    Rožmberk nad Vltavou
    Vyšší Brod
Keyword
    32-41
    32-42
    Anomálií
    Brod
    Kassiteritu
    Okolí
    Pravděpodobný
    Rožmberk
    Rožmberka
    šlichových
    Vltavou
    Vyšší
    Wolframitu
    Zdroj
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012