Record details

Title
    Pravděpodobně nejstarší dochovaný popsaný exemplář trilobita z území České republiky
Other titles
    Probably the oldest described trilobite specimen from the territory of the Czech Republic
Author
    Budil, Petr
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Český kras
Vol./nr.
    Roč. 30, č. červen
Pages
    1
Year
    2004
Thesaurus term
    Trilobita, Lower Devonian, Pragian, Museology
Keyword
    České
    Dochovaný
    Exemplář
    Nejstarší
    Popsaný
    Pravděpodobně
    Republiky
    Trilobita
    území
Abstract (in czech)
   Popsán je nález pravděpodobně nejstaršího dochovaného popsaného jedince trilobita z území České Republiky, pocházející z kolekce I. Borna a publikovaný v roce 1775 (ne v roce 1772, jak bylo až dosud uváděno). Kus, který rovněž patří k nejstarším obdobným exemplářům na světě je uložen ve sbírkách Natural History Museum, London.
Abstract (in english)
   Probably the oldest described trilobite specimen from the territory of the Czech Republic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014