Record details

Title
    Pravděpodobnostní posudek spolehlivosti kotevní výztuže dlouhých důlních a podzemních děl
Author
    Janas, P.
    Krejsa, M.
    Krejsa, V.
    Šňupárek, Richard
Conference
    Modelování v mechanice (19.05.2009-20.05.2009 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Modelování v mechanice 2009. Sborník příspěvků
Pages
    S. 1-8
Notes
    Autoři celkem: 4
    Projekt: 1M0579, GA MŠk, CZ
    Projekt: GA105/07/1265, GA ČR
    Překlad názvu: Probabilistic reliability assessment of anchoring reinforcem,ent in mine excavations and underground workings
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    anchoring
    reliability assessment
Keyword
    Děl
    Dlouhých
    Důlních
    Kotevní
    Podzemních
    Posudek
    Pravděpodobnostní
    Spolehlivosti
    Výztuže
Abstract (in czech)
   The paper briefly reviews one of the proposed methods of probabilistic reliability assessment of anchoring reinforcement, usable in mine excavations and underground workings. Application of this concept - software "Kotvení" was especially developed for this purpose using DDFPM (Direct Determined Fully Probabilistic Method).
Abstract (in english)
   The paper briefly reviews one of the proposed methods of probabilistic reliability assessment of anchoring reinforcement, usable in mine excavations and underground workings. Application of this concept - software "Kotvení" was especially developed for this purpose using DDFPM (Direct Determined Fully Probabilistic Method).
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012