Record details

Title
    Pre-flysch olistostromes in Central Western Carpathians (Barremian-Aptian of Krížna Nappe, Slovakia)
Statement of responsibility
    Jozef Jablonský, Róbert Marschalko
Author
    Jablonský, Jozef
    Marschalko, Róbert
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 43, no. 1
Pages
    s. 15-20
Year
    1992
Notes
    3 obr.,8 fot.,16 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Subject group
    apt
    barrem
    křída-spodní
    olistolit
    paleogeografie
    příkrov
    sedimentologie
    Velká Fatra
Subject category
    krížňanský příkrov
    olistostromy
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Barremian-Aptian
    Carpathians
    Central
    Krížna
    Nappe
    Olistostromes
    Pre-flysch
    Slovakia
    Western
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012