Record details

Title
    Pre-restoration research of the Colonnade near Valtice (southern Moravia, Czech Republic)
Author
    Chvátal, Marek
    Novotná, M..
    Přikryl, Richard
    Siegel, Petr
    Svobodová, Jiřina
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae, Geologica
Vol./nr.
    Roč. 45, č. 1
Pages
    2
Year
    2001
Thesaurus term
    Colonnade near Valtice
    restoration
Keyword
    Colonnade
    Czech
    Moravia
    Near
    Pre-restoration
    Republic
    Research
    Southern
    Valtice
Abstract (in english)
   Pre-restoration research of the Colonnade near Valtice
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012