Record details

Title
    Precursors Lithology and the origin of the Central Bohemian Pluton (Bohemian Massif)
Statement of responsibility
    Marie Palivcová, Jarmila Waldhausrová, Vlasta Ledvinková
Author
    Ledvinková, Vlasta
    Palivcová, Marie
    Waldhausrová, Jarmila
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologický zborník Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 40, no. 5
Pages
    p. 521-546
Year
    1989
Notes
    6 obr., 1 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Classfication no.
    552
Subject category
    geneze a diferenciace magmatu
    geochemie magmatických hornin
    hlubinné horniny s křemenem
    moldanubikum
    sedimentologie, litologie
Geographical name
    ČSSR-Čechy
Keyword
    Bohemian
    Central
    Lithology
    Massif
    Origin
    Pluton
    Precursors
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012