Record details

Title
    Predispozice, struktura a geochronologie svahových deformací kulminační části Západních Beskyd
Statement of responsibility
    Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková
Author
    Hradecký, Jan, 1974-
    Pánek, Tomáš, 1977-
    Smolková, Veronika
Language
    česky
Source title - monograph
    Geomorfologické výzkumy v roce 2006
Pages
    s. 208-213
Notes
    3 obr., 2 fot., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Nemáme ve fondu - ke zpracování zapůjčila Dr. E. Břízová
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Překlad názvu: Preconditions, structure and geochronology of the slope failures in the culmination part of the Západní Beskydy Mts.
Classfication no.
    061.3
    55(1)
    550.8
    550.9
    551.3
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    datování C14
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie dynamická
    geomorfologie
    konference
    kvartér
    kvartér Západních Karpat
    měření geoelektrické
    měření seizmické
    pohyb svahový
    reliéf
    sesuv
    stáří absolutní
    stáří relativní
    suťový proud
    svah
Geographical name
    Morava (Česko)
    Moravskoslezské Beskydy (Česko a Slovensko)
    Západní Beskydy
Keyword
    Beskyd
    části
    Deformací
    Geochronologie
    Kulminační
    Predispozice
    Struktura
    Svahových
    Západních
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012