Record details

Title
    Predispozice, typy a chronologie svahových deformací ve slezské jednotce Západních Beskyd
Statement of responsibility
    Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková
Author
    Hradecký, Jan, 1974-
    Pánek, Tomáš, 1977-
    Smolková, Veronika
Language
    česky
Source title - monograph
    Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006)
Pages
    s. 51
Notes
    Nemáme ve fondu - ke zpracování zapůjčila Dr. E. Břízová
Classfication no.
    061.3
    55(1)
    550.8
    550.9
    551.3
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    datování C14
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie dynamická
    geomorfologie
    konference
    kvartér
    kvartér Západních Karpat
    pohyb svahový
    reliéf
    rizika geologická
    riziko sesuvné
    sesuv
    stáří relativní
    suťový proud
    svah
    vnější skupina příkrovů flyšového pásma
Geographical name
    Morava (Česko)
    Moravskoslezské Beskydy (Česko a Slovensko)
    Slezské Beskydy (Česko)
Keyword
    Beskyd
    Chronologie
    Deformací
    Jednotce
    Predispozice
    Slezské
    Svahových
    Typy
    Západních
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012