Record details

Title
    Prejavy epigenetickej rudnej mineralizácie v oblasti Byšty (Slánské vrchy)
Statement of responsibility
    Pavol Bačo, Rudolf Ďuďa, Elena Kaličiaková
Other titles
    Occurrences of the epigenetic ore mineralization in the Byšta area, Slanské vrchy hills
Author
    Bačo, Pavol
    Ďuďa, Rudolf
    Kaličiaková, Elena
Language
    slovensky
Source title - monograph
    Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska
Pages
    s. 63-66
Notes
    1 sch.
Subject group
    alterace
    ložisko subvulkanické
    neovulkanity východního Slovenska
    prokřemenění
    průzkum ložiska
    rudy Sb
    ryolit
    vulkanologie
Geographical name
    Byšta
    ČSFR-Slovensko
    Velký Milič
Keyword
    Byšty
    Epigenetickej
    Mineralizácie
    Oblasti
    Prejavy
    Rudnej
    Slánské
    Vrchy
Abstract (in czech)
   S ryodacitovým vulkanismem v oblasti Byšty, který je součástí externí zóny stratovulkánu Telkibányi (v Maďarsku), je spjata hydrotermálně-fumarolová aktivita, produkující křemenné metasomatity, limnokvarcity a silifikované vulkanoklasty. V těchto horninách byla nalezena mineralizace antimonitu, pyritu, zeolitů, chalcedonu, se zvýšenými obsahy Au, Ag, Snů; šlichovou prospekcí byl zjištěn cinabaryt, scheelit, zlato, kasiterit, baryt. Vulkanismus spadá do spodního-středního sarmatu. Odlišuje se od s. části Slánského pohoří,
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012