Record details

Title
    Preliminary Tem Study of Carbon/Carbon Composite
Author
    Glogar, Petr
    Hnilica, F.
    Starý, V.
Conference
    Annual University - Wide Seminar (5. : 22.01.1996-24.01.1996 : Brno, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Workshop 96. 2
Pages
    s. 579-580
Notes
    Projekt: GA106/95/0359, GA ČR
Keyword
    Carbon/Carbon
    Composite
    Preliminary
    Study
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012