Record details

Title
    Preliminary outcomes of geomorphological research in the vicinity of the northwest part of the Pošumavský Zlom fault
Statement of responsibility
    Michala Housarová
Author
    Housarová, Michala
Language
    anglicky
Source title - serial
    Silva Gabreta : sborník vědeckých prací ze Šumavy
Vol./nr.
    Vol. 13, no. 3
Pages
    p. 225-236
Year
    2007
Notes
    6 obr., 3 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Silva Gabreta
Classfication no.
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    kvartér Českého masivu
    mapa geomorfologická
    moldanubikum
    morfostruktura
    puklina
    reliéf
    sedimentace fluviální
    výchoz
    zlom
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Dešenice (Klatovy, Klatovy)
    Šumava
    Šumavské podhůří
    Švihovská vrchovina
Keyword
    Fault
    Geomorphological
    Northwest
    Outcomes
    Pošumavský
    Preliminary
    Research
    Vicinity
    Zlom
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 11. 2008
Import date
    8. 8. 2012