Record details

Title
    Preparation and oxygen resistance of 2D composites based on E-glass, R-glass, and siloxanes
Author
    Balík, Karel
    Černý, Martin
    Kolář, František
    Křena, J.
    Machovič, V.
    Matějka, P.
    Mizera, Jiří
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Materials Chemistry and Physics
Vol./nr.
    Roč. 82, -
Pages
    s. 458-465
Year
    2003
Notes
    Projekt: GA106/99/0668, GA ČR
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    composite
    glassy fabric
    siloxane
Keyword
    2D
    Based
    Composites
    E-glass
    Oxygen
    Preparation
    R-glass
    Resistance
    Siloxanes
Abstract (in english)
   Mechanical and thermal resistant properties composites based on glass fibres and siloxanes.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012