Record details

Title
    Preparation of waste rubber-geopolymer composite material
Author
    Bednařík, V.
    Hanzlíček, Tomáš
    Skoba, O.
    Slavík, R.
    Vondruška, M.
Conference
    Meeting on Chemistry and Life (3. : 20.09.2005-22.09.2005 : Brno, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Chemické listy
Notes
    Překlad názvu: Příprava geopolymerního kompozitu s odpadní gumou
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    geopolymer
    waste
Keyword
    Composite
    Material
    Preparation
    Rubber-geopolymer
    Waste
Abstract (in czech)
   Studie chování geopolymerních kompozitů s obrusy gumy z pneumatik jako odpadového materiálu při protektorování automobilních plášťů. Možnosti dalšího využití takového kompoz. materiálu.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012